INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN INFO-TEAM

Från Maj 14, 2019 17:15 till Maj 14, 2019 18:00

Dagsorden

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokoll
 3. Godkjenning av fremmøtte representanter
 4. Info-teams årsberetning 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Budsjett 2019
 7. Valg av styre og revisor
 8. Valgkomité for neste periode
 9. Eventuelt

Nye saker:

NB! - INNSPILL OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INFO-TEAM I HENDE SENEST DEN 02.05.19

Vedlegg:

 • Styrets beretning for 2018
 • Regnskap for 2018
 • Budsjett for 2019
 • Valgkomiteens forslag til styre for 2018/2019
 

Med vennlig hilsen

for Info-teams’s styre

Cecilie Bertelsen

Infor logo
Columbus logo
Logo Rejlers Embriq AS
Vince logo

Infoteam365 App

Infoteam-appen er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Søk opp "Infoteam" i App Store eller Google Play. Be om å få tilsendt nytt passord på SMS eller epost på innloggingsiden. Dersom du har problemer med innloggingen ta kontakt med infoteam@infoteam.no.

Tilgjengelig på Google Play Last ned fra App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagen 2019 - NY DATO og NYTT STED!
tirsdag 11. desember 2018
Fra Round table til Virtual Reality
fredag 20. april 2018
Infoteams generalforsamling 2018
fredag 20. april 2018

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups