SAF-T for M3 i Norge - Infoteam inviterer til webinar

Från November 17, 2017 10:30 till November 17, 2017 11:15


 

pdf Last ned presentasjonen fra webinaren (207 KB)

 

 


Infoteam inviterer til webinar

SAF-T rapportering i Norge
Fra 1. januar 2018 vil SAF-T rapportering trolig bli obligatorisk i Norge. SAF-T innebærer at næringsdrivende skal rapportere regnskapsopplysninger elektronisk til Skatteetaten ved kontroll, i et bestemt XML-format som heter SAF-T (Standard Audit File Tax). Foruten å bli et krav fra myndighetene vil SAF-T være en effektiv måte å utveksle regnskapsopplysninger med revisor og eventuelle applikasjoner for f.eks analyseformål. 

Infor leverte SAF-T løsning for Norge til M3 versjon 10.1 i desember 2016 og har fortløpende levert SAF-T løsninger til M3 versjon 13.2, 13.3 og 13.4. 
Ved å delta i vårt webinar, får du informasjon om regelverket og om hvordan dette settes opp i M3. 

Denne gangen får Info-team hjelp med det faglige programmet fra Terje Fagerås, Infor.

Dato: 17. november
Tid: 10:30 - ca. 11:15

For mer informasjon om SAF-T.