United Kingdom

Program dag 2, 15. mai 

Forklaring - fargekoder:

ill faggrupper okonomi
Økonomi/Finans
ill faggrupper salg
Salgs & Forsyningskjeder, lager, etc.
ill faggrupper salg
Produksjon, vedlikehold
ill faggrupper salg
IT/Teknikk
ill faggrupper salg
Internasjonell utrullning
ill faggrupper salg
Alle, prosjekt, ledelse

09:00 - 09:45

Digitalisering og forberedelser til fremtiden hos Brødrene Dahl.

Fra EDI til AI med netthandel hos Brødrene Dahl. Gunnar Aftret og Tora Bøhn Søreide gir oss historien om hvordan BD har arbeidet med digitalisering gjennom mange år, 

Gunnar Aftret, Direktør Forretningsutvikling og IT og Tora Bøhn Søreide, Markedssjef E-Handel, Brødrene Dahl AS

09:45 - 10:30

Pause i utstiller området.

10:30 - 11:15

Vi deler oss i spor:

A13: Infor M3 financials - siste nytt

Presentation of the new countries that Infor has released for M3 during the last year. Which countries that are planned for 2019 and a presentation of selected R&S items from existing countries and a heads up what is coming. The third part of the presentation covers what’s new for M3 financials.

Lars Bremer, Sr. Director, Product Management, Infor

Møterom: Terminal 1

B13: Ulike rapporteringsmuligheter i Infor M3.

Maria Assasjö gir oss en overblikk over ulike rapporteringsmuligheter i Infor M3. Her får vi selvfølgelig høre om Birst men også om M3's standard rapporter, Ad-hoc reporting, d/EPM, bruk an Enterprise Search og en god del annet.

Maria Assarsjö, Sr. Solution Consultant, Infor

Møterom: Terminal 2

C13: Navcite ProApps støtter bedrifter i arbeidet med å digitalisere sin virksomhet

Med smarte mobile løsninger gjør ProApps om manuellt arbeid til digitalisert, sikkrer kvalitet og sporbarhet og deler informasjon. ProApps tilføyer dessuten merverdi i løsningen som normalt ikke ligger i forretningssystemet men som er en viktig del av prosessen. I dagens samfunn er det en selvfølgelighet å gå på banken, shoppe, sende e-mail etc. ProApps gjør den mobile enheten til et naturlig verktøy også i arbeidstiden. ProApps Mobilitet, Processer; vedlikehold, materialforvaltning, lager, innkjøp, lagertelling et samt resultat, effektivisering og kvalitessikring.

Daniel Keskitalo, Vedlikeholdssjef, LKAB Narvik og Björn Määtä, Förvaltningsledere Innkjøpg og materialforsyning, LKAB.

Møterom: Terminal 3

D13: Rightsourcing - a key to success in Retail.

Varehandelen er midt i et paradigmeskifte. Forutsetnigene for å lykkes endres i et rasende tempo som følge av forandring i kundenes kjøpsadferd, global konkurranse og digital disrupsjon. I et slikt landskap er evnen til å navigere smidig og reagere raskt helt avgjørende. Hva gjør de aktørene som lykkes med omstillingen? Hva bør man gjøre selv og hva kan settes bort til eksterne?

Svein Cato Winther, Business Development Manager, Rejlers Embriq

Møterom: Terminal 4

E13: UTGÅR! Hvilken nytte kan bedrifter innen Industriell Produksjon og Design ha av en PLM-løsning?

Hør om hvordan Insula har gått fra å ha en variert sammensetning av systemer som ikke er integrert, til å få samlet ERP og produktutvikling i infor M3 og Optiva samtidig som man oppnår bedre oversikt og økt sporbarhet.

En integrert PLM-løsning kan hjelpe bedrifter med økt produktinnovasjon og reduserte produktkostnader, forbedret produktytelse og ett sterkt forsyningskjedenettverk som er med på å møte både kundens krav og regelverk. Ved optimalisering av den grunnleggende prosessen i forsyningskjeden kan bedrifter drive økt vekst og økte inntekter. Infor M3 i integrasjon med PLM Optiva gir en løsning, hvor man holder oversikt over artikler, produkter og produktutvikling samtidig som man har all transaksjonsbasert historikk og informasjon.

Carolina Fredgren, Produktutvikler, Marenor AB (Insula) og Kathrine Ruud Backe, Business Consultant, Columbus.

Møterom: Terminal 5

11:15 - 12:30

Lunsj, utsjekk og besøk i utstillerområdet

12:30 - 13:15

Vi deler oss i spor

A14: Infor M3 Financials - med fokus på ...

Infor M3 Financials med Lars Bremer. Det blir fokus på følgende stikkord men du kan også ta opp egne spørsmål:

  • ABS modulen for kundeinnbetalinger
  • SAF-T - planene fremover
  • Cross authorization i Cloud, elektronisk bankavstemning - ABS180.

Forbered og ta gjerne opp dine egne spørsmål i tillegg.

Lars Bremer, Sr. Director, Product Management, Infor

Møterom: Terminal 1

Ta sjansen på å diskutere

B14: Ny operatørspanel støtter opp om felles prosesser for produksjonsrapportering i Kavlikonsernet.

Hundrevis av papirbaserte skjemaer og andre manuelle loggføringer bir kuttet ut og eratattes med sanntidsregistrering direkte i M3.

Eirik Lippert, Kavli

Møterom: Terminal 2

C14: Produktkonfiguratoren i M3 . Bernt Sylte, Merit - utgår. Erstattes med: EN INTRODUKSJON TIL M3 INVENTORY PLANNING WORKBENCH (IPW).

Se, analyser lagersaldo og produksjonsplanlegg med M3 Inventory Planning Workbench. M3 Inventory Planning Workbench er et online konfigurerbart regnearks lignende grid for å analysere og/eller simulere og redigere beholdning, etterspørsel og forsyning på tvers av ulike tidsperioder. Filtrering av elementer og fargekoding av celler hjelper brukeren å fokusere på unntak som lagerbeholdning, kort dekningstid, ordrer mot prognoseavvik, utgående lager og mer. Konfigurerbare kolonner tillater brukeren å legge til informasjon om prognoseoppdateringsprosent, dynamisk dekningstid, planlagte omklassifiseringer og andre tiltak og KPI’er.

Arild Aasgaard, Sr. Solution Architect, Infor

Møterom: Terminal 3

D14: Effektiv virksomhetsstyring hos Brunvoll.

Det stilles stadig større krav til virksomhetsstyring som følge av strengere regelverk, raskere endringstakt og ikke minst økt behov for styring, kontroll og oppfølging. Å ta de riktige beslutningene på rett tidspunkt blir stadig vanskeligere og det krever inngående kunnskap om og forståelse av risiko og usikkerhet i bedriften. Vi får høre om hvordan Brunvoll styrer sin virksomhet ved hjelp av relevante nøkkeltal/KPI’er som er hentet ut fra Infor M3 og andre relevante kilder.

Terje Lønseth, Brunvoll AS

Møterom: Terminal 4

E14: ION Workflows and Infor Coleman AI.

ION Workflows and collaboration with Infor M3 and discovering Infor Coleman AI.

Magnus Tallqvist, Architect, Master Principal, Infor

Møterom: Terminal 5

13:15 - 13:20

Benstrekk - vi flytter oss.

13:20 - 14:00

Vi deler oss i spor:

A15: Tools løsning for håndtering av alle handelsdokumenter inn og ut av M3

Leverandører og kunder har som regel ulike krav til format på sine handelsdokumenter. For å løse alle krav som stilles, har Tools tatt i bruk Logiq Connect. På den måten oppnår man et format per handelsdokument og leverandøren/kunden får tilfredsstilt sine respektive krav til kvitteringer og kommunikasjon, uansett.

Ellen Langseth, CIO, Tools

Møterom: Terminal 1

B15: Hvordan Berggård Amundsen har tatt i bruk Infor CLM

Med bakgrunn i behovet for å følge opp leads, utvikle eksisterende kundeforhold og øke ettersalg, har BA implementert Infor M3 CLM. Vi får høre Knut Berglie, CIO og prosjektleder for prosjektet, gi oss sin historie om prosjekt, løsning, resultat og erfaringer.

KNut Berlie, CIO, Berggård Amundsen AS

Møterom: Terminal 2

C15: StreamServe Storyteller - et springbrett

Fremtidens løsning for utskriftshåndtering for M3-kunder er konfigurerbar XML. Enten via StreamServe eller via IDM. Denne fremtiden kommer raskt. Hvis du planlegger å "gå cloud", kan det være lurt å ta fatt i dine utskrifter allerede nå. Vi kommer at fortelle om erfaring som M3-kunder i Norden og i USA har gjort seg. Spesielt med fokus på hva du må gjøre for å at dette skal bli et vellykket prosjekt.

Patrik Hallberg, General Manager EMEA, LeanSwift AB

Møterom: Terminal 3

D15: Om Infor Enterprise Asset Management (EAM) integrert med Infor Cloud Suite.

Vi får høre om hvordan de som har store krav innenfor Enterprise Asset Management kan styrke sin løsning ved å benytte EAM integrert med Infors Cloud Suite løsninger. Vi fokuserer spesielt på de cloud suitene der M3 benyttes som ERP-motor. Som en del av presentasjonen får vi se hvordan EAM kan benyttes mobilt.

Arild Aasgaard, Infor og Bjørn Moland, Prevas. Prevas er Infors implementeringspartner for EAM.

Møterom: Terminal 4

E15: Forretningsløsninger i NorgesGruppen – om strategien fremover.

Norgesgruppen har tatt en overordnet beslutning om at man skal bruke Infor M3 som forretningssystem i sine produksjonsenheter, bl.a. Bakehuset, Joh. Johannson kaffe. Vi får høre om de valg som er gjort og hvorfor, historien bak og om planen fremover. Og, ikke minst, dagens status med utgangspunkt i at man nylig har satt Joh. Johannson Kaffe i drift på Infor M3.

Kim Christiansen, Tjenesteansvarlig NG Merkevare, NorgesGruppen Data

Møterom: Terminal 5

14:00 - 14:10

Pause - vi flytter oss

14:10 - 14:50

Prepare your move to the future…

Ole Rasmussen gir oss råd i forhold til hvordan man best kan forberede seg for å flytte sin løsning opp i skyen. Her får vi høre om migrering fra Single Tenant løsning til Multi Tenant, integrasjoner, konsekvenser, «standard» Multi Tennant, dokumenter, rapporter etc. Arnt Mjøen vil komplettere med å gi oss innblikk i Mowis reise og erfaring med Saas Single Tenant og hvordan man ser på veien videre mot Multi Tenant M3 Cloud Edition.

Ole Rasmussen, VP Product Management, Infor og Arnt Mjøen, IT Business Partner Feed & Farming, Mowi ASA

       Luftrommet

14:50 - 15:00

Oppsummering og takk for denne gang.

        Luftrommet

Infor logo
Columbus logo
Logo Rejlers Embriq AS
Vince logo

Infoteam365 App

Infoteam-appen er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Søk opp "Infoteam" i App Store eller Google Play. Be om å få tilsendt nytt passord på SMS eller epost på innloggingsiden. Dersom du har problemer med innloggingen ta kontakt med infoteam@infoteam.no.

Tilgjengelig på Google Play Last ned fra App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagen 2019 - NY DATO og NYTT STED!
tirsdag 11. desember 2018
Fra Round table til Virtual Reality
fredag 20. april 2018
Infoteams generalforsamling 2018
fredag 20. april 2018

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups