Infoteamdagene 2020 er kansellert!

Datum

2020-03-23 - 2020-03-24

Tid

09:00 - 18:00

Arrangementstype

Konferens

Sted

Oslo, Norway

flag en

Årets program omhandler til stor del det som skjer når vi gjør store endringer i de verdiskapende prosessene. I prosessen med å implementere en standard forretningsløsning med nye arbeidformer oppstår ofte utfordringer og disksjoner som vi mener at det er viktig å fokusere på. Stikkord er endringer og endringsledelse. I forbindelse med dette er kompetanse på kjernefunksjonalitet sentralt så de rollebaserte sporene tilbyr en del slike foredrag. Brukere skal finne nyttig informasjon, høre om andres erfaringer og bedre sin kompetanse på standardløsningen

Vi gleder oss over å kunne invitere Infor LN’s brukere til konferansen og tilbyr et eget LN-spor i tillegg til M3-programmet.

Også i år møtes vi på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport. og starter opp kl. 09.00 den 23. mars og avsluttes kl. 15.00 den 23. Siden vi konsentrerer programmet til kun 2 hele arbeidsdager så håper vi at alle har mulighet for å delta helt til slutt. Mye matnyttig og viktig informasjon formidles helt til «the bitter end».

I år får vi blant annet møte:

  • Inger Stensaker, Professor in Strategic Change, Norges Handelshøyskole i Bergen

  • Johan Made, Senior Vice President & General Manager East, North & Western Europe at Infor

  • Ole Rasmussen, Vice President Of Product Management at Infor

  • Harald Inge Vestbø, Senior IKT konsulent at Norled AS

  • Jan Sollid Storehaug, Tenk Digitalt AS

  • En mengde relevante leverandører tilknyttet vårt miljø. Bruk muligheten for å etablere kontakt og finne ut hva de kan tilby.

Vi jobber med detaljene i programmet og oppdatere agendaen her på webben fortløpende. Så følg med!

Ta med dine engelsktalende kollegaer. Vi passer på at vi tilbyr engelskspråklige foredrag begge dagene. Det blir mye nyttig å lytte til, også på engelsk, til enhver tid.


Vel møtt!

Agenda, 23. mars

09.00: Velkommen. Infoteam forman, Ivar Oldervik innleder samtidig som han presenterer våre utstillere.

09.30: I løpet av formiddagen vil vi høre:

Endringskapasitet ved digitalisering.

Vi hører Inger Stensaker, Professor ved Norges Handelshøyskole, diskuterer myke hindre og endringskapasitet ved digitalisering samt hvordan utfordringer kan håndteres.

Why cloud is the agile future for your business.

Vi hører Håkan Strömbeck, Sr. Industry & Solution Strategy Director, Infor

Infor i Norden og Norge, nå og i fremtiden.

Johan Made, SVP Sales, Infor

11.20:  Infors strategi for utvikling av applikasjoner og betydningen av dette for kunder.

Infor M3

Vi hører Ole Rasmussen, VP Product Management, Infor,  om Infor M3 produktstrategi, roadmap og status.

Infor LN

Vi hører Marco Hoogenraad, VP Product Management, Infor,  om Infor LN produktstrategi, roadmap og status.

12.10:  Lunsj i utstillerområdet

13.00 - 15.45:  Vi deler oss i rollebaserte spor.

Økonomi og Rapportering

13.00 - 13.45: Om kostpriskalkyler i M3.

Vi får høre om hvordan du bygger opp og jobber effektivt med kostpriskalkyler i M3.

14.00 - 14.45: Økonomi og lokalisering

Et foredrag som beskriver hva som har skjedd med M3 innen disse to områdene siden i fjor.

Del 1, om lokalisering, presenterer nye land som kommer fremover og som er lagt til. Vi ser også på endringer som er gjort i eksisterende land og hva som er planlagt for 2020.

Del 2 av foredraget er generellt om utvikling innen økonomi, hva som er gjort, f.eks. varer i transitt og endringer i kredittgrenser.
Vi får også høre om hva som utvikles for øyeblikket, for eksempel cash pooling, låneadministrasjon og matching av leverandørfakturaer til avtaler.

Lars Bremer,
Sr. Director, Product Management
Infor

15.00 - 15.45: Effektiv rapportering og gode beslutningsgrunnlag med M3 hos Elkem. 

Det å ha gode verktøy for å hente ut rapporter er svært verdifullt. Det handler om å visualisere en utvikling og ha et aktivt, oppdatert verktøy, hver eneste dag.

En gammel rapport kan ikke brukes som beslutningsverktøy og det å bruke en hel dag på å trekke sammen data til et styremøte er heller ikke så fristende.

Elkem har jevnt og trutt jobbet med å etablere en rapporteringsprosess som er effektiv og som, sammen med gode verktøy, gir grunnlag for å ta de rette beslutningene.

Vi får høre om hvordan man har funnet frem til prosessen, hvordan behovet ble definert og ikke minst hvilke verktøy som blir brukt.

Terje Rebni, EPIO manager. (Elkem Process Improvement Organization), Elkem ASA

Produksjon og Innkjøp

13.00 - 13.45: The latest news in Cloudsuite Food & Beverage

Welcome to hear about and see the latest news in Cloudsuite Food & Beverage. We will tell you about the new features in M3 Cloud Edition as well as our food industry specific news in products like Factory Track, PLM Optiva, M3 Planning product and more.

Patrik Sjöberg, Infor

14.00 - 14.45: Följ med Arjos servicetekniker på deras och M3:s resa upp i molnet.

I samband med att Arjo tog steget upp till molnversionen av M3 behövde verktygen som används inom både service och rentals samtidigt förnyas. Resultatet blev en mobil lösning, som även fungerar offline, designad utgående från användarnas och processernas behov. Kontroll och styrning finns fortfarande kvar i M3.

15.00 - 15.45: Infor OS hos Norsk Kylling – praktiske usabilitycaser.

Norsk Kylling er en av de første M3 multitenant cloud kundene i Skandinavia. Sammen med Columbus har Norsk Kylling tatt i bruk ny funksjonalitet i Infor OS som har resultert i gode løsninger.

Presentasjonen vil ta for seg praktiske usability eksempler for å gi løsninger utover M3 standard ved hjelp av script, søke-api og Widgets i Homepages. I tillegg har Norsk Kylling også tatt i bruk Context App for å koble IDM med M3 for å kunne se fakturakopi direkte i M3.

Supply chain, salg og distribusjon

13.00 - 13.45: Håndtering av kundeklager/reklamasjoner hos Mowi. 

Fisk er et følsomt produkt som krever tilsvarende håndtering. Derfor har Mowi lagt ned mye arbeid i å finne gode prosesser og verktøy for å håndtere reklamasjoner og klager. Dvs. mottak av klager, kategorisering av klage, håndtering av klager og beslutning om evt kreditering, samt selve krediteringen mot kunde hvis det er grunnlag for dette. Ved å registrere alle klager oppnår man mulighet for analysere og etablere korrigerende tiltak, oppfølging av trender og kostnader.
Vi får høre om hvordan Mowi har løst prosessen i en arbeidsflyt som bl.a sikrer at rett instans godkjenner kreditering.

Ole Petter Hammersland, Mowi ASA

14.00 - 14.45: Plantasjen sin reise til Infor M3 Single Tenant CloudSuite

Plantasjen har gjennomført en nyimplementering av M3 og gikk live i November 2019. IT-direktør Olav Fyldeng forteller om Plantasjen sin Cloud-løsning og hvordan denne er satt opp på AWS og spiller sammen med de andre løsningene som de kjører. Vi får også innblikk i hvordan de har brukt monitoreringsløsningen Vince Butler i arbeidet med integrasjoner og grunndata. Roy Klement fra Vince blir med på den faglige diskusjonen.

Olav Fyldeng, IT-direktør, Plantasjen og Roy Klement, Vince.

15.00 - 15.45: Effektiv logistikk på hovedlageret og full kontrol på transportkostnadene ved hjelp av M3 og Consignor.

Foredraget deles i to.
 - Rolf Inge Danielsen, Berggård Amundsen, forteller om hvordan Consignor blir brukt som bindelegg mellom salg, lager og kunde hos Berggård Amundense & Co.

Rolf Inge Danielsen, Logistikkdirektør, Berggård Amundsen & Co

 - Ken Andre Mikkelborg, Bilglassgruppen, forteller om hvordan Bilglassgruppen oppnår mer effektiv logistikk og bedre kontroll på fraktkostnader ved hjelp av Consignor.

Ken Andre Mikkelborg, Logistikksjef, Bilglassgruppen

IT og Teknikk

13.00 - 13.45: Eliminate or replace source code modifications with M3 existensibility tools.

Learn how M3 extensibility tools can help you eliminate or replace modifications to make upgrading easier, improve stability, and lower your total cost of ownership. You'll also hear about the extension capabilities in M3 Cloud Edition which enables you to change the behavior of M3 business logic through coding. We will also briefly discuss how to prepare existing Java modifications in order to make the transition to M3 extensions as smooth as possible.

Ole Rasmussen, Infor

14.00 - 14.45: Hvordan planlegge skyreisen for eksisterende M3-kunder.

Uansett om du planlegger å gå for Infor M3 Cloud – eller om du vurderer å vente til det eksisterer en self-hosted versjon av M3, tilgjengelig, så er det en del områder der du må forberede deg på forandring. I dette foredraget komme vi til å se på ulike forandringer du må forberede deg på når det gjelder integrasjoner, modifikasjoner, brukergrensesnitt, dokumenter og rapportering. Vi ser, i detalj, på hva du kan gjøre allerede nå, og hva du må gjøre i et oppgraderingsprosjekt – og vi avslutter med å diskutere hvordan en tids- og aktivitetsplan kan se ut.

Gunilla Andersson, Columbus

15.00 - 15.45: Hvordan utnytte "Custom Extention Tables" på en effektiv måte.

Svein Solheim, Kavlikonsernet, presenterer hvordan Kavli har innarbeidet nye funksjoner for en mer effektiv rutine for fakturaflyt & om-kontering i M3.

LN

13.00 - 13.45: Going to Infor LN Cloud. From roadblocks to benefits.

Many customers would like to move to the cloud, but see roadblocks ahead in achieving it. Concerns may be in the area of customizations, integrations and costs. In this session we will discuss how Infor LN addresses these point and additionally, you will learn what benefit the transition to cloud may bring to your company

Marco Hoogenraad, VP Product Management, Infor

14.00 - 14.45: Kongsberg Defence & Aerospace. Fra BaaN til ERP LN - Historie og strategi

Et foredrag om reisen fra gamle ERP løsninger til fremtidens fleksible løsninger. Hvordan understøtte forretningens behov.

Om INFOR som en strategisk partner for KDA.

Thor Hallvard Østmoen, Kongsberg Defence & Aerospace

 

13.45: Pause

14.45: Pause

15.45: Kaffe i utstilleromådet

16.15 - 16.45: Infor Support

Oppnå din forretningsmål med Infor Support Services.

Björn Svensson, VP Support Operations, Infor

16.50:  "Round-table" diskusjon med fokus på overgangen til Infor CloudSuite.

Harald Inge Vestbø fra Norled vil innlede denne diskusjonen ved å gi oss sine erfaringer med å implementere Infor M3 Multi Tennant CloudSuite.  Stikkord for diskusjonen vil  bl.a. være digitalisering, endringskapasitet og konsekvenser for organisasjonen. 
Sammen med Ole Rasmussen og Inger Stensaker vil Harald Inge Vestbø diskutere erfaringer og konsekvenser.

Forbered gjerne dine egne spørsmål. Her blir det mulighet for salen å delta.

19.30: Mingling i utstilleromådet med påfølgende middag og underholdning.

Agenda, 24. mars

09.00: Fremtiden kommer fortere enn du tror! Hvor digital er du og din bedrift?

Jan Sollid Storehaug, Tenk Digitalt AS

Jan har et stort engasjement for hvordan nye teknologier utfordrer og skaper nye muligheter for næringslivet og samfunnet, på jobb og privat. 

I sine foredrag legger han vekt på å bruke mange eksempler og viser gjerne til verktøy som du selv kan ta i bruk. På nettsidene storehaug.no og tenkdigitalt.no har han også publisert hundrevis av artikler om digital ledelse, nye teknologier, innovasjon og digital markedsføring. 

10.00: Kaffepause, utsjekk

10.30 - 13.45:  Vi deler oss i rollebaserte spor.

11.20 - 12.00: Infoteams årsmøte

11.30 - 13.00:  Lunsj i utstillerområdet

Økonomi og Rapportering

10.30 - 11.15: Infor Dynamic Enterprise Performance Management

Take a holistic view of your business performance with Infor Dynamic Enterprise Performance Management (Infor d/EPM). Combining modern intelligent business tools and financial performance management capabilities into one EPM software solution, d/EPM enables you to consistently report with confidence, measure past and current performance, and forecast future activities. Deep analytics and business intelligence give you a real-time view of performance across your business to speed decision-making, so you can unlock siloed data and transform information into actionable insights.

Improve predictive modelling and operational planning, sales estimates, and corporate performance management with EPM software; built for planning, budgeting and forecasting. Monitor against actual performance and consolidate your holdings for complete financial reporting.

Gerhard Adamek, Sr. Solution Consultant, Infor

13.00 - 13.45: Kontroll og effektivitet i økonomiske rutiner

Finance Manager Hege Solheim I Bakehuset gjennomgår de ulike rutinene som de jevnlig gjennomgår i økonomi-modulen i M3. Herunder også månedsavslutning og årsavslutning. Bakehuset benytter monitorering gjennom Vince Butler til dette arbeidet og vil også fortelle om sine erfaringene med det. Roy Klement fra Vince AS vil være tilsteder vedr eventuell tekniske spørsmål.

Hege Solheim, Finance Manager, Bakehuset og Roy Klement, Vince. 

Produksjon og Innkjøp

10.30 - 11.15: Planlegging i M3 hos Q-meieriene.

IPW som verktøy for operativ produksjonsplanlegging

13.00 - 13.45: QMS modulen i M3

Kristin Sørensen, Kavlikonsernet, presenterer hvordan Q Meieriene har tatt i bruk QMS modulen i M3. Vi får også se hvordan QMS er satt opp som en LIMS løsning som er fullt integret mot produksjon.

Supply chain, salg og distribusjon

10.30 - 11.15: Logistikkflyten hos Varner med utgangspunkt i M3

Gjennomgang av effektiv logistikkflyt hos Varner og hvordan de overvåker driften med VBU.

Peder Jacobsen, Varner/Vince

13.00 - 13.45: Neste gjenerasjons planleggingsapper hos MOWI.

Lær om hvordan MOWI - verdens ledende sjømatfirma, forbedret sin driftsplanlegging med Cloud-kompatible Apps fra Elvenite.
MOWI ruller for tiden ut Infor M3 Cloud, i sin organisasjon globalt og har valgt MPOW3R-rammeverket fra Elvenite for å unngå modifikasjoner og forbedre brukeropplevelsen i Infor M3.

Vi hører Ståle Solheim, Manager Business Support Systems hos MOWI ASA og
Olof Hagliden, UX Solution Architect hos Elvenite AB

IT og Teknikk

10.30 - 11.15: The world of Digitalization’s with Infor M3 CloudSuite.

Infor OS is included in M3 CloudSuite for a good reason. This will open up the world of Digitalization’s. We will show how easy you can benefit from this and extend M3 with Integrations, User Experience, DataLake and so on. Many of these benefits are also available in the On Prem version of Infor OS. So even if you not on Cloud you can take benefit of these possibilities.

Björn Torold, Technical Solution Architect, Infor

LN

10.30 - 11.15: How to work with Infor Datalake

With the ETL Client for Data Lake replication (powered by Infor Deem) you now have an easy way to extract your data from the Infor Data Lake, making it possible to reuse your existing data warehouse / reporting solutions. This aids a smooth transformation to Infor’s Multi-Tenant CloudSuites. The Deem ETL Client for Data Lake has already assisted Infor CloudSuite customers go live in Infor’s Multi-Tenant Cloud, using their original local reporting solution. We will give you an introduction to Infor Data Lake, the tool and a live demo of the solution.


Kjetil Hjellegjerde, Sr. Solution Architect Infor

13.45 - 14.00: Pause

14.00 - 14.45: Infor Cloud Solution - Governance.

Hvordan håndtere en ny versjon hver måned? Slik jobber du med Cloud i stedet for On Premise.
Hva med ressurser, organisering, planlegging etc.

Vi hører Chris Thomason, Head of Digital & Cloud, Infor

14.45 - 15.00: Wrap up og takk for denne gangen.

Linker

MAF

M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark

M3 Brugerforening i Danmark

GAM3

Global Association of M3 User Groups

Copyright © 2015-2020 Infoteam, M3 brukerforening i Norge - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - Telefon: +4795991002 - Besøksadresse: c/o Infor Norway AS, Lysaker Torg 35, 1325 Lysaker