Om Infoteam

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med særlig fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om Infors produkter og tjenester i den daglige virksomheten. Infoteam representerer et nettverk som medlemsbedriftene ikke kan unnvære. Dette er stedet for å møte andre brukere, påvirke utviklingen av systemer, møte aktuelle leverandører, øke egen kompetanse og delta i faglige og sosiale sammenhenger sammen med andre medlemmer.

Foreningen ledes og styres av medlemmene. Vi har i dag rundt 85 medlemsbedrfiter. Cirka 10% av disse er leverandørmedlemmer. Organisasjonen er frittstående og ideel, og eies av medlemmene. Info-team er medlem av GAM3 som er den internasjonel M3-brukerorganisasjonen til Infor.

"Ved å engasjere seg i Info-team og delta i foreningens aktiviteter, plukker vi opp mye relevant informasjon. Ikke minst i forbindelse med oppgraderinger eller ved vurdering av nye tilleggsprodukter. Erfaringsutveksling og kontakt med andre brukere er også svært nyttig for oss. Gjennom Info-team får vi et kontaktnett vi drar nytte av også utenom de organiserte aktivitetene."
Anne Berit R. Sandvik, System manager, Stokke AS

En presetasjon pdf Om Infoteam (893 KB)  

Infor logo
Columbus logo
Logo Rejlers Embriq AS
Vince logo

Infoteam365 App

Infoteam-appen er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Søk opp "Infoteam" i App Store eller Google Play. Be om å få tilsendt nytt passord på SMS eller epost på innloggingsiden. Dersom du har problemer med innloggingen ta kontakt med infoteam@infoteam.no.

Tilgjengelig på Google Play Last ned fra App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagen 2019 - NY DATO og NYTT STED!
tirsdag 11. desember 2018
Fra Round table til Virtual Reality
fredag 20. april 2018
Infoteams generalforsamling 2018
fredag 20. april 2018

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups