Om Infoteam

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infor M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom M3-brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om M3 i den daglige virksomheten. For bedrifter med Infor M3 som forretningssystem representerer Info-team et nettverk man ikke kan unnvære. Dette er stedet for å møte andre brukere, påvirke utviklingen av systemet, møte aktuelle leverandører, øke egen kompetanse og delta i faglige og sosiale sammenhenger sammen med andre medlemmer.

Foreningen ledes og styres av medlemmene. Vi har i dag rundt 85 medlemsbedrfiter. Cirka 10% av disse er leverandørmedlemmer. Organisasjonen er frittstående og ideel, og eies av medlemmene. Info-team er medlem av GAM3 som er den internasjonel M3-brukerorganisasjonen til Infor.

"Ved å engasjere seg i Info-team og delta i foreningens aktiviteter, plukker vi opp mye relevant informasjon. Ikke minst i forbindelse med oppgraderinger eller ved vurdering av nye tilleggsprodukter. Erfaringsutveksling og kontakt med andre brukere er også svært nyttig for oss. Gjennom Info-team får vi et kontaktnett vi drar nytte av også utenom de organiserte aktivitetene."
Anne Berit R. Sandvik, System manager, Stokke AS

En presetasjon pdf Om Infoteam (893 KB)  

Merit Logo
Infor logo
iStone logo
Vince logo
Evry logo

Infoteam 365 App

Infoteam365 er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Last ned Appen i AppStore eller Google Play. Første gangen du starter appen blir du bedt om å logge inn med e-post adressen din. Har du spørsmål om bruken kan du kontakte App Support på support@ideffector.no eller lese informasjon og hjelp under "Om Appen" og "App Support" inne i appen.

Get the Infoteam 365 on Google Play Get the Infoteam 365 on the App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagene 2016 - vel blåst
mandag 30. november -0001

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups