Styret

Stikkordet er engasjement!

Info-teams styre velges av generalforsamlingen, dvs. alle medlemmene. Styret består av 7 personer hvorav 5 representerer medlemsbedriftene og 2 representerer leverandørmedlemmene, der Infor har rett til 1 plass.

For å oppfylle Info-teams visjon og mål, fokuserer styret på foreningens aktivitetsnivå. Kompetanseheving på M3, erfaringsutveksling og best mulig utnyttelse av investeringen M3 er viktige stikkord. Et høyt aktivitetsnivå er en viktig del av arbeidet for å oppnå dette, og oppfølging av faggruppene og faggruppenes arbeid, gjennomføring av Info-teamdagene og høstturen er noen av oppgavene som er sentrale.

En stor del av arbeidet går ut på å motivere andre brukere til å engasjere seg i foreningens arbeid. Et høyt aktivitetsnivå gir flere engasjerte medlemmer og bedre forankring og engasjement rundt foreningens arbeid.

Info-teams styre har følgende sammensetting i perioden 2017/2018:

Hege Solheim, Bakehuset AS
Anne Berit Sandvik, Stokke AS
Arnt Mjøen, Marine Harvest
Cecilie Bertensen, Kavli SA
Kim Christensen, Protan AS
Øystein Reppe, Vince AS
Sigurd Eiesland, Infor

Vararepresentanter er:
Ingve Brunvoll, Brødr. Dahl
Trond Anton Bukholm, Norsea Group
Anne Friestad, Øglænd System
Tom Fredrik Bredesen, iStone AS

pdf Infoteams vedtekter (170 KB)

 

 

Merit Logo
Infor logo
iStone logo
Vince logo
Evry logo

Infoteam 365 App

Infoteam365 er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Last ned Appen i AppStore eller Google Play. Første gangen du starter appen blir du bedt om å logge inn med e-post adressen din. Har du spørsmål om bruken kan du kontakte App Support på support@ideffector.no eller lese informasjon og hjelp under "Om Appen" og "App Support" inne i appen.

Get the Infoteam 365 on Google Play Get the Infoteam 365 on the App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagene 2016 - vel blåst
mandag 30. november -0001

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups