Styret

Stikkordet er engasjement!

Info-teams styre velges av generalforsamlingen, dvs. alle medlemmene. Styret består av 7 personer hvorav 5 representerer medlemsbedriftene og 2 representerer leverandørmedlemmene, der Infor har rett til 1 plass.

For å oppfylle Info-teams visjon og mål, fokuserer styret på foreningens aktivitetsnivå. Kompetanseheving på M3, erfaringsutveksling og best mulig utnyttelse av investeringen M3 er viktige stikkord. Et høyt aktivitetsnivå er en viktig del av arbeidet for å oppnå dette, og oppfølging av faggruppene og faggruppenes arbeid, gjennomføring av Info-teamdagene og høstturen er noen av oppgavene som er sentrale.

En stor del av arbeidet går ut på å motivere andre brukere til å engasjere seg i foreningens arbeid. Et høyt aktivitetsnivå gir flere engasjerte medlemmer og bedre forankring og engasjement rundt foreningens arbeid.

Info-teams styre har følgende sammensetting i perioden 2018/2019:

Hege Solheim, Bakehuset
Anne Berit Sandvik, Stokke 
Arnt Mjøen, Marine Harvest
Cecilie Bertensen, Kavli, styreleder
Ivar Oldervik, Wonderland 
Tom F. Bredesen, iStone 
Sigurd Eiesland, Infor

Vararepresentanter er:
John Arne Beien, E. A. Smith 
Dag Vidar Jensen, Merit
Tor Aage Høiberg, Protan 
Ståle Solheim, Marine Harvest

pdf Infoteams vedtekter (170 KB)

 

 

Infor logo
Columbus logo
Logo Rejlers Embriq AS
Vince logo

Infoteam365 App

Infoteam-appen er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Søk opp "Infoteam" i App Store eller Google Play. Be om å få tilsendt nytt passord på SMS eller epost på innloggingsiden. Dersom du har problemer med innloggingen ta kontakt med infoteam@infoteam.no.

Tilgjengelig på Google Play Last ned fra App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagen 2019 - NY DATO og NYTT STED!
tirsdag 11. desember 2018
Fra Round table til Virtual Reality
fredag 20. april 2018
Infoteams generalforsamling 2018
fredag 20. april 2018

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups