Påvirke tilbudet - utvikle Infors produkter

PEP

Det finnes sikkert funksjoner du savner i Infor produkter eller som ikke fungerer helt optimalt. Som f.eks. i Infor M3. Du har sikkert også ideer til nye funksjoner eller en modifikasjon som du mener burde inn i standardløsningen.

En av Info-teams hovedoppgaver er, å på ulike måter, påvirke tilbudet av produkter og tjenester i markedet. Derfor vil foreningen hjelpe til med å kanalisere de norske brukernes ønsker og synspunkter for videreutvikling av løsningene.

Infor tilbyr alle sine kunder å bidra med ideer og endringsforslag til løsningene, særlig M3. I samarbeid med GAM3, er det utviklet en prosess, PEP – Product Enhancement Process for dette. Alle Infors kunder har adgang til Infor Enhancement Request System via Infor Xtreme Portalen. Hvis du ikke har tilgang så kan du følge linken til Infor Xtreme

Infoteam forsøker å bidrar i prosessen med å samle sammen forslag og organisere avstemning på de ulike forslag som ligger i løsningen. Hvert år, på Infoteamdagene, setter vi av tid for å presentere, ta status og diskutere forslag og tiltak. På denne måten kan vi fokusere på forslag som er spesielt aktuelle i Norge og oppnå bedre gjennomslagskraft enn hvis hver enkelt medlem skal gjøre tilsvarende jobb, alene.

Se beskrivelse av hele prosessen:  pdf PEP NO 2016v3 (98 KB)
Se beskrivelse:  pdf Innlegging av forslag i Infor Xtreme (830 KB)

Arbeid gjennomføres i samarbeid med Infors produktansvarlige og GAM3

Infor logo
Columbus logo
Logo Rejlers Embriq AS
Vince logo

Infoteam365 App

Infoteam-appen er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Søk opp "Infoteam" i App Store eller Google Play. Be om å få tilsendt nytt passord på SMS eller epost på innloggingsiden. Dersom du har problemer med innloggingen ta kontakt med infoteam@infoteam.no.

Tilgjengelig på Google Play Last ned fra App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagen 2019 - NY DATO og NYTT STED!
tirsdag 11. desember 2018
Fra Round table til Virtual Reality
fredag 20. april 2018
Infoteams generalforsamling 2018
fredag 20. april 2018

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups