Påvirke tilbudet - utvikle Infor M3

PEP

Se forbedringsforslag (Excel):  spreadsheet PEP - Infor Xtreme forbedringsforslag, 23.08.17 (23 KB)

Det finnes sikkert funksjoner du savner i Infor M3, eller som ikke fungerer helt optimalt. Du har sikkert også ideer til nye funksjoner eller en modifikasjon som du mener burde inn i standardløsningen.
En av Info-teams hovedoppgaver er, å på ulike måter, påvirke tilbudet av produkter og tjenester i M3 markedet. Derfor vil foreningen hjelpe til med å kanalisere de norske brukernes ønsker og synspunkter for videreutvikling av løsningen.

Infor tilbyr alle sine kunder om å bidra med ideer og endringsforslag til M3. I samarbeid med GAM3, er det utviklet en prosess, PEP – Product Enhancement Process for dette. Alle Infors kunder har adgang til Infor Enhancement Request System via Infor Xtreme Portalen. Hvis du ikke har tilgang så kan du følge linken til Infor Xtreme. Pr. i dag ligger det ca. 200 forslagom endringer og forbedringer av M3, i løsningen.

Infoteam bidrar i prosessen med å samle sammen forslag og organisere avstemning på de ulike forslag som ligger i løsningen. Hvert år, på Infoteamdagene, setter vi av tid for å gå igjennom de forslag som vi mener er mest relevante for Norge samt foreta en avstemning. På denne måten kan vi fokusere på forslag som er spesielt aktuelle i Norge og oppnå bedre gjennomslagskraft enn hvis hver enkelt medlem skal gjøre tilsvarende jobb, alene.

Se beskrivelse av hele prosessen:  pdf PEP NO 2016v3 (98 KB)
Se beskrivelse:  pdf Innlegging av forslag i Infor Xtreme (830 KB)

Arbeid gjennomføres i samarbeid med Infors produktansvarlige og GAM3

Merit Logo
Infor logo
iStone logo
Vince logo
Evry logo

Infoteam 365 App

Infoteam365 er en intern kommunikasjonsapp for alle Infoteams medlemmer. Last ned Appen i AppStore eller Google Play. Første gangen du starter appen blir du bedt om å logge inn med e-post adressen din. Har du spørsmål om bruken kan du kontakte App Support på support@ideffector.no eller lese informasjon og hjelp under "Om Appen" og "App Support" inne i appen.

Get the Infoteam 365 on Google Play Get the Infoteam 365 on the App Store

Siste Nyheter

Infoteamdagene 2016 - vel blåst
mandag 30. november -0001

Linker

MAF
M3 användarförening i Sverige

M3UG Denmark
M3 Brugerforening i Danmark

GAM3
Global Association of M3 User Groups